Sculpture exhibition (together with J. Bereś and Szpunar)

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś