Sculpture of the Year 1966

1966

Gallery in the Artist’s House, Kraków, Kraków
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś