Sculpture of the Year 1976 in Southern Poland

IV 1977

BWA Gallery, Kraków [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś