Stigma

1982

120 x 250 x 80 cm; wood, nail, canvas, polychrome

 

 

 

Photo by Leszek Fidusiewicz

 

Photo by Oskar Hanusek

Photo by Oskar Hanusek

Photo by Oskar Hanusek

Photo by Oskar Hanusek

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś