Terytoria

2 – 16 IX 2006

Cultural Center, Lublin [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś