The Blues

1974

107 x 160 x 130 cm; wood, bottles, string, horseshoe nails, polychrome

 

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Maciej Węgrzyn

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś