The Connoiseur in Poland. Cracow Art Festival

X 1973

BWA Gallery, Kraków [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś