Timber Altar

1995

350 x 150 x 150 cm; wood, rope, newspapers

 

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś