Toast

26 X 2009
Naughton Gallery, Belfast
as part of the “Aiming” event

 

Description of the action (unfortunately, only in Polish for now)

Na środku Sali stoją dwa duże stoły. Widzowie siedzą na krzesłach pod ścianami. Na jednym stole znajdują są kieliszki, butelka wódki, taca, leży żywy kwiat i siekiera,  na drugim stoik niewielki pieniek. Autor w niebieskiej przepasce na głowie bierze siekierę i próbuje przerąbać pieniek na połowę. Jego próby są jednak bezskuteczne. Próbują mu pomóc osoby w widowni, ale im również nie udaje się przerąbać pieńka. Zostaje on przerąbany dopiero po wyniesieniu go poza salę. Po przyniesieniu rozłupanego pnia akcja jest kontynuowana. Autor naprzemiennie przy jednym stoliku rozlewa wódkę do kieliszków, a przy drugim maluje niebieską farbą na wewnętrznych powierzchniach rozłupanego pnia: na jednej połówce słowo „Toast” i podpis, na drugiej połówce słowo „Belfast” i datę.  Bierze tacę z kieliszkami i obchodzi salę, częstując obecnych wódką. Zostawia sobie jeden kieliszek i wznosi toast. Podchodzi do stolika, na którym leży rozłupany pieniek. Składa go starannie w jedną całość, także napisy kryją się w jego wnętrzu. Przewiązuje pień opaską zdjętą z głowy. Obok stawia butelkę po wódce z włożonym do niej żywym kwiatem.

Photographs courtesy of Naughton Gallery, Belfast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś