Touch – iconography of the 1980s in the artistic work of the Krakow community

 I – II 1991

( the opening 18 I )
Palace of Art, BWA Gallery, Kraków [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś