Transformation

8 III 2002

Goudo neon Hall, Nagano, Japonia
manifestation as part of The 9th Nippon International Performance Art Festival  (22 II – 8 III)

 

Description of the manifestation (unfortunately, only in Polish for now)

 

W sali stoją dwa stoliki nakryte białym płótnem. Między stolikami, cofnięte pod ścianą, stoi krzesło, na nim miska z ciepłą wodą i mydło. Na stoliku po lewej stronie leży pokrojony chleb, na drugim wódka i kieliszki.

Wchodzi autor, jest przewiązany jedynie ręcznikiem na biodrach. Zaznacza, że w jego manifestacji będą odniesienia do symboliki chrześcijańskiej i dlatego prosi zebranych o pytania, gdyby coś było niezrozumiałe. Zaczyna malować kromki chleba niebieską farbą. Pomalowane kromki układa w rozetę na białym obrusie. Nakłada następnie niebieską farbę na lewą dłoń i składa ręce jak do modlitwy, dzięki czemu obie dłonie stają się niebieskie.  Odciska je teraz na białym płótnie, po dwóch stronach rozety z chleba. Podchodzi do miski z wodą i z pomocą mydła myje ręce. Wyciera je ręcznikiem, który ma na biodrach i wiesza ręcznik na oparciu krzesła. Nagi idzie do stolika z wódką i kieliszkami. Rozlewaniu wódki do kieliszków towarzyszy symboliczne odcinanie czerwoną linią farby kawałka ciała autora, począwszy od twarzy, aż do stóp. Na koniec manifestacji autor zaprasza zebranych do oglądania przy pierwszym stoliku OŁTARZA PIĘKNEGO i wypicia wódki przy OŁTARZU CZYSTYM.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś