With a Rose in Teeth

1970

75 x 58 x 15 cm; mirror, plywood, paper mâché, polychrome
(in a private collection)

 

Krzysztofory Gallery, Kraków, photo by Marek Gardulski

Photo by Jerzy Bartkowski

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś