X Krakow Meetings

13 X – 12 XI 1995

Bunkier Sztuki Gallery, Kraków [Catalogue]
During the 10th Krakow Meetings,  Woman with a Ladder action was performed (October 18, 1995)

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś