Xawery Dunikowski and students. Exhibition of sculpture and painting 1945-1955

XII 1955 – I 1956

CBWA Zachęta Gallery, Warszawa [cataloue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś