sygnatura: 442/1.2/107/21
tytuł: Jerzy Bereś – "Czyste dzieło pt. Akt" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, Galeria Krzysztofory, Kraków, 7.02.1981), diapozytyw 135 nr 21
data: 1981-02-07
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Orwochrom UT 18, numer klatki: 64
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) z namalowanym na ciele czarnym napisem "AKT" stoi przy obróconej do góry nogami pracy "Taczki symboliczne" z roku 1975. Unosi w rękach dużą drewnianą pieczęć, pokazują wyryty w niej kontur twarzy. Obok widoczne są: poduszka do nasączania tuszem, plik kartek papieru i buteleczka tuszu. Z tyłu widoczne inne dzieła artysty. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś