sygnatura: 442/1.2/102/11
tytuł: Jerzy Bereś – "Drewniana Droga" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, Grugapark, Essen, 28.08-5.09.1974), diapozytyw 135 nr 11
data: 1974-08-28-1974-09-05
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Eastman Color Safety Film (kopia?), numer klatki: brak
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Zadaszony pawilon w parku, do dużej płyty pilśniowej przyczepione fotografie z przebiegu pierwszej części akcji pt. "Drewniana droga". Z lewej strony tablica z napisem "HOLZWEG KOMMERZIELLE STATION JERZY BEREŚ" ("stacja komercyjna"). Z prawej strony na stoliku przykrytym białą przepaską pomalowaną w czerwone linie leży wiązka drewnianych szczapek.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś