sygnatura: 442/1.2/105/31
tytuł: Jerzy Bereś – "Msza romantyczna" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, Galeria Krzysztofory, Kraków, 16.09.1978), diapozytyw 135 nr 31
data: 1978-09-16
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Kodak Safety Film HS Ektachrome B Film, numer klatki: 2A-3
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Widok od przodu. Mężczyzna (Jerzy Bereś) ubrany w tunikę z białego płótna stoi przed "OŁTARZEM SPEŁNIENIA" na którym układa stos ze szczapek i zmiętej gazety. OŁTARZ ma formę zgrzebnego, drewnianego stołu na czterech cienkich nogach, z gongiem pod spodem i paleniskiem na blacie, nad którym poprzeczna listwa łączy dwa wygięte w łuk drągi. Z tyłu widoczna kobieta obserwująca akcje oraz wiszące plansze. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś