sygnatura: 442/1.2/103/15
tytuł: Jerzy Bereś – "Ognisko sztuki" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, BWA, Koszalin, 8.01.1976), diapozytyw 135 nr 15
data: 1976-01-08
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Orwochrom UT 18, numer klatki: 53
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) stoi za stołem przykrytym białym płótnem z czarnym napisem "OŁTARZ WITALNY I". Na ciele ma namalowaną czarną linie biegnącą od twarzy do przyrodzenia, a także czarną linię przekreślającą uda i przyrodzenie. Artysta maluje na ciele zielone odgałęzienia odchodzące od czarnej linii. Za każdym razem przełamuje keks leżący na stole. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś