sygnatura: 442/1.2/103/16
tytuł: Jerzy Bereś – "Ognisko sztuki" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, BWA, Koszalin, 8.01.1976), diapozytyw 135 nr 16
data: 1976-01-08
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Orwochrom UT 18, numer klatki: 55
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Widok z daleka. Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) stoi za stołem przykrytym białym płótnem z czarnym napisem "OŁTARZ WITALNY I". Na ciele ma namalowaną czarną linie biegnącą od twarzy do przyrodzenia, a także czarną linię przekreślającą przyrodzenie. Artysta maluje na ciele zielone odgałęzienia odchodzące od czarnej linii. Za każdym razem przełamuje keks leżący na stole. Przy prawej krawędzi zdjęcia widoczny fotograf. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś