sygnatura: 442/1.2/103/19
tytuł: Jerzy Bereś – "Ognisko sztuki" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, BWA, Koszalin, 8.01.1976), diapozytyw 135 nr 19
data: 1976-01-08
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Orwochrom UT 18, numer klatki: 62-63
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Widok z daleka. Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) stoi za stołem przykrytym białym płótnem z czarnym napisem "OŁTARZ WITALNY II". Ciało pomalowane ma w umowny, rozgałęziony pęd rośliny. Sięga pędzlem do kubeczka z czerwoną farbą. Na stole stoją ustawione w rząd kieliszki i butelka wódki. Za artystą widoczna publiczność. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś