sygnatura: 442/1.2/103/4
tytuł: Jerzy Bereś – "Ognisko sztuki" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, BWA, Koszalin, 8.01.1976), diapozytyw 135 nr 4
data: 1976-01-08
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Orwochrom UT 18, numer klatki: 17-18
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Widok z daleka na sytuację w sali BWA w Koszalinie. W centralnej części widoczne dwa podłużne stoły przykryte białym płótnem z ustawionymi przedmiotami: ciastem (keksem), kieliszkami, butelką wódki oraz kubeczkami z farbą i pędzlami. Po bokach stołów dwa białe postumenty. Po lewej postument z czarnym napisem "OFIARA EROTYCZNA" i z gałązką oliwną, a po prawej postument z czarnym napisem "OFIARA MENTALNA" i z kamieniem. Na środku sali, przed stołami duże kwadratowe płótno naciągnięte na blejtram, na którym widnieje czarny napis "STREEP-TEASSE". Stoi na nim kubeczek z czarną farbą i pędzlem. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś