sygnatura: 442/1.2/101/7
tytuł: Jerzy Bereś – "Rekonstrukcja" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, Bochum Museum, Bochum, 30.10.1971), diapozytyw 135 nr 7
data: 1971-10-30
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: błona fotograficzna bez oznaczeń, numer klatki: brak
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Wnętrze Museum Bochum wypełnionego rzeźbami Jerzego Beresia w ramach jego wystawy indywidualnej. Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś), z przepaską z dwóch drewnianych elementów na biodrach, na końcu łuku wykonanego z gałęzi zawiązuje sznur z związanych ze sobą białych i czerwonych tkanin. Dookoła stoją liczni widzowie. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś