sygnatura: 442/1.2/104/13
tytuł: Jerzy Bereś – "Rytuał szczerości" (dokumentacja fotograficzna akcji artystycznej, Galeria na Piętrze, Łódź, 4.05.1976), diapozytyw 135 nr 13
data: 1976-05-04
typ obiektu: diapozytyw barwny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: Orwochrom UT 18, numer klatki: 16-17
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) pokryty z przodu zielonymi liniami (łącznie z twarzą), z czerwonymi śladami na kolanach i białą, płócienną przepaską na biodrach z namalowanym liskiem figowym siedzi z podwiniętymi nogami obok "OŁTARZA SZCZEROŚCI". W prawej dłoni trzyma papierosa. Obok kuca mężczyzna w niebieskiej koszuli i dopija kieliszek koniaku. Artysta patrzy na mężczyznę. Na ołtarzu stoi pusta butelka koniaku. Dookoła widoczne odciśnięte białe ślady butów i siedząca publiczność. Z tyłu widoczna biała miska z wodą zafarbowaną na czerwono i kubeczek z pędzlem. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś