sygnatura: 442/1.2/109/13
tytuł: Jerzy Bereś – manifestacja "Licytacja" (28-31 IX 1973), wykonana w galerii PI (ul. Kraszewskiego 9 m. 10, Kraków), negatyw 135, fotografia nr 13
data: 1973-09-28 - 1973-09-31
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ORWO NP 27, numer klatki: 75-76
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Ujęcie na widownię. Od lewej: Bettina Bereś, Maria Pinińska-Bereś, Andrzej Pollo. Dokument rzeczowy oraz dokumentacja fotograficzna z manifestacji znajduje się obecnie w kolekcji MOCAK w Krakowie. Fotografował Jacek Szmuc.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś