sygnatura: 442/1.2/112/2
tytuł: Jerzy Bereś – manifestacja "Msza awangardowa" (10.09.1979), wykonana podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, negatyw 135, fotografia nr 2
data: 1979-09-10
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ORWO NP 27, numer klatki: 38-39-40
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Moment rozpoczęcia manifestacji. Na podłodze leży biało płótno na blejtramie z napisem „ołtarz artysty”, szare płótno z czarnym napisem „msza awangardowa”. Na stoliku leżu obrus z napisem „ołtarz człowieka”, a na nim butelka z wódką, szklanki, papierosy. Stoi Jerzy Bereś. Po prawej stronie drzwi: Andrzej Kostołowski, nn., nn., nn., żona Jana Fabicha, Zbigniew Warpechowski, nn., nn., Paweł Kwiek, nn. Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś