sygnatura: 442/1.2/112/4
tytuł: Jerzy Bereś – manifestacja "Msza awangardowa" (10.09.1979), wykonana podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, negatyw 135, fotografia nr 4
data: 1979-09-10
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ORWO NP 27, numer klatki: 30-31-32-33
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: W trakcie manifestacji Bereś odciskał niebieskie ślady butów na płótnie z napisem „ołtarz artysty”. Na środku pochylony Jerzy Bereś. Po lewej stronie drzwi Andrzej Dudek-Durer, po prawej stronie drzwi: Andrzej Kostołowski, nn., nn., nn., żona Jana Fabicha, Zbigniew Warpechowski, nn., nn. Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś