sygnatura: 442/1.2/112/6
tytuł: Jerzy Bereś – manifestacja "Msza awangardowa" (10.09.1979), wykonana podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, negatyw 135, fotografia nr 6
data: 1979-09-10
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ORWO NP 27, numer klatki: 22-23-24-25
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: W trakcie manifestacji Bereś naprzemiennie odciskał ślady butów na płótnie z napisem „ołtarz artysty” i malował na torsie napis „Bereś”. Po lewej widoczna głowa Janusza Boguckiego, od drzwi: Andrzej Kostołowski, nn., stoi Jerzy Bereś, nn., żona Jana Fabicha, Zbigniew Warpechowski, nn., nn. Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

6/10
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok
6/10

maria
pinińska
bereś