sygnatura: 442/1.2/112/7
tytuł: Jerzy Bereś – manifestacja "Msza awangardowa" (10.09.1979), wykonana podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, negatyw 135, fotografia nr 7
data: 1979-09-10
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ORWO NP 27, numer klatki: 18-19-20-21
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: W trakcie manifestacji Bereś naprzemiennie rozlewał wódkę do szklanek i skreślał namalowane litery na torsie, tworzące napis „Bereś”. Od lewej nn., nn., żona Jana Fabicha, Jerzy Bereś, Stano Filko, nn. Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

7/10
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok
7/10

maria
pinińska
bereś