sygnatura: 442/1.2/113/2
tytuł: Jerzy Bereś – manifestacja "Msza polityczna" (14.09.1980), wykonana podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, negatyw 135, fotografia nr 2
data: 1980-09-14
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: błona nn, numer klatki: nn
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka. Siedzą w pierwszym rzędzie: Jan Świdziński, Małgorzata Sady (?), Maria Pinińska-Bereś, nn., Wojciech Bruszewski, Paweł Kwiek (?). Nad nim stoi Przemysław Kwiek (?). W rogu z kamerą Iain Robertson (?). Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś