sygnatura: 442/1.2/113/6
tytuł: Jerzy Bereś – manifestacja "Msza polityczna" (14.09.1980), wykonana podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, negatyw 135, fotografia nr 6
data: 1980-09-14
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: błona nn, numer klatki: nn
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Druga faza manifestacji. Na podłodze leży pas szarego płótna z napisem „msza polityczna” z odciśniętymi białymi śladami kolan. Podczas ich odciskania nagi Bereś malował na torsie słowo „ofiara”. W miejscu, gdzie kończą się ślady rozpalił ognisko, następnie na drugiej części płótna odciskał czerwone ślady stóp, skreślając przy tym napis na torsie. Następnie założył tunikę z szarego płótna. Stoi Jerzy Bereś. Siedzą od prawej: Andrzej Kostołowski, nn., nn. Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś