sygnatura: 442/6.1/1607/5
tytuł: Dokumentacja fotograficzna – Ogólnopolski Plener Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, dokumenty rzeczowe pozostałe po manifestacji Jerzego Beresia "Msza awangardowa" (10.09.1979), negatyw 135, fotografia nr 5
data: 1979-09
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ORWO NP 27, numer klatki: 41-42-43-44
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas wykonane podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka. Obiekty rzeczowe pozostałe po manifestacji Jerzego Beresia „Msza awangardowa” (10.09.1979). Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś