sygnatura: 442/6.1/1607/2
tytuł: Dokumentacja fotograficzna – Ogólnopolski Plener Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, rysunki Marii Pinińskiej-Bereś wraz z opisami akcji: "Bańki mydlane" (1979) i "Przenośny pomnik pt. Miejsce" (1979) na plenerowej tablicy ogłoszeń, negatyw 135, fotografia nr 2
data: 1979-09
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ORWO NP 27, numer klatki: 29-30-31-32
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas wykonane podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka. Rysunki Marii Pinińskiej-Bereś wraz z opisami akcji: „Bańki mydlane” (1979) i „Przenośny pomnik pt. Miejsce” (1979). Plenerowa tablica ogłoszeń. Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś