sygnatura: 442/1.1/11/10
tytuł: Maria Pinińska-Bereś – performans "Bańki mydlane" (6.09.1979), wykonany podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, negatyw 135, fotografia nr 10
data: 1979-09-06
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: SVEMA M3 79r, numer klatki: 15-16
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Po akcji „Bańki mydlane” Marii Pinińskiej-Bereś. Idą od prawej: Andrzej Kostołowski, Władysław Kaźmierczak (?), Maria Pinińska-Bereś. Fotografował Tadeusz Złotorzycki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś