sygnatura: 442/1.1/14/9
tytuł: Maria Pinińska-Bereś – performans "Tylko miotła" (5.12.1984), wykonany w ramach wystawy "Nurt intelektualny w sztuce polskiej po drugiej wojnie światowej" (Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie, 1984), negatyw 135, fotografia nr 9
data: 1984-12
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: ISOPAN, numer klatki: 21-22
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Maria Pinińska-Bereś wiesza sztandaro-miotłę na ścianie. Sztandaro-miotła wraz z dokumentacją zdjęciową znajduje się obecnie w kolekcji prywatnej. Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś