sygnatura: 442/7.1/2002/18
tytuł: Dokumentacja fotograficzna – spotkanie w pracowni przy ul. Siemaszki w Krakowie, widoczna rzeźba Jerzego Beresia "Ręka Boska" (1972), negatyw 135, fotografia nr 18
data: lata 70. XX wieku
typ obiektu: negatyw żelatynowo-srebrowy monochromatyczny
rozmiar: 38.00 x 35.00
uwagi: KODAK TRI X PAN, numer klatki: 20
Zdigitalizowano w ramach projektu “Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas spotkania w pracowni. Od lewej: Jerzy Bereś uruchamiający rzeźbę, nn. Rzeźba była w kolekcji galerii Arturo Schwarza w Mediolanie. Po sprzedaży na aukcji obecne miejsce pobytu nieznane. Fotografował Jacek Szmuc.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś