„Bereś” w Cricotece – Muzeum Kantora

„Bereś”, Cricoteka – Muzeum Kantora

21 III – 8 XII 2024

Kuratorzy: Natalia Zarzecka, Kamil Kuitkowski, Jerzy Hanusek
Bogaty program imprez towarzyszących
Fot. Marek Gardulski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś