Bettina Bereś – Nie wyglądaj przez cudze okno

kurator: Olga Grabiwoda

Galeria Współczesnej Sztuki Sacrum „Dom Praczki”

ul. Zamkowa5/7, Kielce

22.06-31.08 2023

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś