Jerzy Bereś – Rzeźby z drewna

Galeria Dawida Radziszewskiego

Warszawa, 10.06 – 30.07.2022

 

Jerzy Bereś, „Ymbol” (1987), „Cepiarnia” (1970)

Jerzy Bereś, „Ymbol” (1987), „Normalizator” (1969)

Jerzy Bereś, |Normalizator” (1969), „Socha etyczna” ( 1992)

Jerzy Bereś, „Normalizator” (1969), „Socha etyczna” (1992), „Ymbol” (1987)

Jerzy Bereś, „Ymbol” (1987), „Normalizator” (1969), Cepiarnia ” (1970)

Jerzy Bereś, „Cepiarania” 1970, „Normalizator” (1969), Socha etyczna” (1992), „Ymbol” (1987)

Jerzy Bereś, „Normalizator” (1969), „Ymbol” (1987)

Jerzy Bereś, „Cepiarnia” (1970)

Jerzy Bereś, „Poklepywacz” (1971)

Jerzy Bereś, „Poklepywacz” (1971)

Jerzy Bereś, „Normalizator” (1969)

Jerzy Bereś, „Socha etyczna” (1992)

Jerzy Bereś, „Ymbol” (1987), „Cepiarnia” (1970), „Normalizator” (1969)

Jerzy Bereś, „Cepiarnia” (1970), „Normalizator” (1969), „Socha etyczna” (1992)

Jerzy Bereś, „Ymbol” (1987)

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś