Jerzy Bereś wspominany w Södertälje

Södertälje Konsthall

Polski ślad
23 III – 25 V 2024
Jerzy Bereś miał w Södertälje Konsthall w roku 1972 wystawę indywidualną oraz przeprowadził tam manifestację „Trasfiguracja I”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś