Zakończenie pierwszego etapu digitalizacji!

Z radością informujemy, że zakończono właśnie realizację zadania Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przedmiotem zadania była digitalizacja i udostępnienie części artystycznego archiwum Jerzego Beresia (1930-2012) i Marii Pinińskiej-Bereś (1931-1999), jednych z najważniejszych polskich artystów drugiej połowy XX wieku, związanych ze środowiskiem krakowskiej awangardy i należących do legendarnej II Grupy Krakowskiej. Planowany do digitalizacji i udostępniania zasób składał się z 398 fotografii dokumentujących akcje artystyczne obojga artystów (392 kolorowych diapozytywów 35mm i 6 diapozytywów kolorowych średnioformatowych).

Dzięki dofinansowaniu udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele. Przeprowadzono digitalizację wybranych do zadania fotografii, które następnie udostępniono wraz z materiałami kontekstowymi na stworzonej w ramach zadnia stronie internetowej Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia.

W wybranym zasobie znajdują się wszystkie fotograficzne dokumentacje akcji artystycznych Jerzego Beresia i Marii Pinińskiej-Bereś zapisane na materiałach transparentnych. Wśród niezwykle ważnych dla polskiej kultury dzieł Jerzego Beresia należy wymienić np. „Manifestację romantyczną”, w ramach której artysta rozpalił na Rynku Głównym w Krakowie ognisk: NADZIEI, WOLNOŚCI, MIŁOŚCI, GODNOŚCI i PRAWDY. Akcja ta miała miejsce w listopadzie 1981 roku, tuż przed ogłoszeniem Stanu Wojennego, a już w wolnej Polsce, była powtarzana parokrotnie we współpracy z Muzeum Narodowym oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.

Innymi akcjami Beresia wchodzącymi w skład zasobu są: „Drewniana droga” (1974, Gruga Park, Essen), „Rytuał szczerości” (1976, Galeria na Piętrze, Łódź), Ognisko sztuki (1976, BWA Koszalin), „Msza romantyczna” (1978, Galeria Krzysztofory, Kraków), „Msza polityczna” (1980, Świeszyno), Czyste dzieło pt. Akt (1981, Galeria Krzysztofory, Kraków).

Wśród akcji artystycznych Marii Pinińskiej-Bereś wymienić należy powiązane z nurtem ekologicznym w sztuce: „Modlitwa o deszcz” (1977, Kraków), Przenośny pomnik pt. Miejsce (1979, Świeszyno k. Miastka), Aneksja krajobrazu (1980, Świeszyno k. Miastka), lub dotyczące pozycji kobiety w społeczeństwie jak Umycie rąk (1986, Galeria Labirynt, Lublin). Innymi akcjami wchodzącymi w skład zasobu są: Transparent (1980, Kraków), Sztandar autorski (1978, Kraków), Żywy róż (1981, BWA Kraków).

Wybrany zasób jest częścią większego archiwum, w skład którego wchodzą bardzo zróżnicowane obiekty związane z twórczością artystyczną obojga artystów oraz ich dzieła sztuki: rysunki, materiały fotograficzne (np. archiwalne reprodukcje rzeźb, dokumentacje akcji artystycznych, wystaw, plenerów, scen z życia kulturalnego) i filmowe, rękopisy (np. tekstów artystycznych, książek, wykładów), notatki, korespondencja prywatna i urzędowa, wycinki prasowe i inne.

Archiwum jest zarządzane przez Fundację im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, powołaną przez członków rodziny artystów. Działając non-profit, Fundacja promuje, bada i sprawuje opiekę konserwatorską nad spuścizną Jerzego Beresia i Marii Pinińskiej-Bereś, zarządzając także dużym zespołem rzeźb obojga artystów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie.

 

Partnerami zadania były: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Fotografii w Krakowie, Fundacja im. Zofii Rydet, The approach gallery oraz Studio Widok.

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś