Sztuka bez mężczyzn!

Sylwia Zientek

„Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn”

Wydawnictwo Agora, Warszawa 2023

624 strony, w tym esej o Marii Pinińskiej-Bereś

 

 

 

Maria Pinińska-Bereś, „Gorset trapez”, 1966, Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Maria Pinińska-Bereś, „Stół jestem sexy”, 1969

 

Maria Pinińska-Bereś, akcja „Sztandar autorski”, 1979

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś