Zakończenie drugiego etapu digitalizacji!

Z radością informujemy, że zakończono realizację zadania Cyfrowe Archiwum Fundacji im Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap II, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przedmiotem zadania była digitalizacja i udostępnienie części artystycznego archiwum Jerzego Beresia (1930-2012) i Marii Pinińskiej-Bereś (1931-1999), jednych z najważniejszych polskich artystów drugiej połowy XX wieku, związanych ze środowiskiem krakowskiej awangardy i należących do legendarnej II Grupy Krakowskiej. Planowany do digitalizacji i udostępniania zasób składał się z 651 fotografii dokumentujących rzeźby i akcje artystyczne obojga artystów, a także wystawy w których brali udział.

Wybrany zasób jest częścią większego archiwum, w skład którego wchodzą bardzo zróżnicowane obiekty związane z twórczością artystyczną obojga artystów oraz ich dzieła sztuki: rysunki, materiały fotograficzne (np. archiwalne reprodukcje rzeźb, dokumentacje akcji artystycznych, wystaw, plenerów, scen z życia kulturalnego) i filmowe, rękopisy (np. tekstów artystycznych, książek, wykładów), notatki, korespondencja prywatna i urzędowa, wycinki prasowe i inne. Ponadto w ramach zadania Cyfrowe archiwum Fundacji im. Marii Pininskiej-Bereś i Jerzego Beresia etap II zostały udostępnione angielskie wersje bogato ilustrowanych kalendariów, przedstawiających życie i twórczość obojga artystów, a także ponad 150 tekstów autorskich i krytycznych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Partnerami merytorycznymi zadania były: Fundacja im. Zofii Rydet, Cricoteka-Muzeum Kantora oraz Muzeum Fotografii w Krakowie MUFO.

Archiwum jest zarządzane przez Fundację im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, powołaną przez członków rodziny artystów. Działając non-profit, Fundacja promuje, bada i sprawuje opiekę konserwatorską nad spuścizną Jerzego Beresia i Marii Pinińskiej-Bereś, zarządzając także dużym zespołem rzeźb obojga artystów.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Digitalizacja zbiorów została przeprowadzona w Muzeum Fotografii w Krakowie.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś