Chleb malowany kolorowo

20 VI 1972

Biuro Poezji Andrzeja Partuma, Warszawa

 

Opis manifestacji:

Biuro Poezji A. Partuma – garsoniera (jednoosobowa klitka mieszkalna) na wysokim piętrze przy ul. Poznańskiej w Warszawie. Odbywa się jednodniowe sympozjum filozoficzne. Autor po zdjęciu marynarki i koszuli siada po turecku na podłodze przed niewielkim, zaaranżowanym prowizorycznie podium. Na środku podium stawia torbę zawierającą 1 kilogram soli jadalnej, chleb, nóż, farby i pędzel. Kroi chleb i każdą kromkę starannie maluje farbą zmieniając kolory. Pomalowane kromki układa na podium wokół torby z solą. Tworzy się krąg w kolorach tęczy. Na koniec otwiera torbę z solą i częstuje nią obecnych.

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś