Czekaj

1984

225 x 110 x 53 cm; drewno, sznur, płótno
(w kolekcji Muzeum Okręgowego w Chełmie)

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś