Dialog z Tadeuszem Kantorem

1991

Dokument rzeczowy po manifestacji „Dialog z Tadeuszem Kantorem”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 27 V 1991 (prawdopobnie zniszczony)

Fot. Janusz Paszek

Fot. Witold Górka

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś