Dokument rzeczowy III

18 X 2002

Galeria Manhattan, Łódź

Opis manifestacji:

Opis akcji:

Manifestacja była powtórzeniem akcji z Aichi, Cardiff i Bytomia. Do akcji został użyty bardzo duży polny głaz. W węzły powrozu zostały wplecione suche, cierniowe gałązki. Na ciele autora pojawił się napis DOWÓD. W trakcie trwania manifestacji toczyła się ożywiona dyskusja z publicznością.

 

 

fot. P. Hartman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś