Pieczęć II

2002

Dokument rzeczowy po manifestacji „Seal” w Galeria Kronika w Bytomiu, 21 VI 2002

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś