Gorące łzy

1982

160 x 189 x 96 cm; sklejka, metalowy czajnik, gaza, kamienie, polichromia
(w  zbiorach Migros Museum w Zurichu)

 

Fot. Stefan Altenburger

Fot. Grzegorz Mart

Galeria Krzysztofory, Kraków 1988

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś