Gorset wiszący

1965

135 x 35 x 25 cm; papier mâché, płótno, sznurek, polichromia
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

 

Fot. dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Fot. Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś