Jerzy Bereś

6 X – 5 XI 1972

Södertälje Konsthall, Södertälje [katalog]
wystawie towarzyszyła manifestacja „Transfiguracja I”, przeprowadzona podczas otwarcia

 

fot. Władysław Hasior

 

 

 

 

 

 

 

fot. Jan Nordhal

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś